Patrol interwencyjny

Parking samochodowyPatrol interwencyjny to grupa co najmniej dwóch pracowników ochrony, których zadaniem jest natychmiastowe reagowanie na sygnały alarmowe, pochodzące z chronionej jednostki. Członkowie patrolu interwencyjnego posiadają uprawnienia do posługiwania się bronią palną, a także innymi środkami przymusu bezpośredniego, dlatego patrol interwencyjny tworzą pracownicy specjalnie wyszkoleni. W naszej firmie ochroniarskiej w Jeleniej Górze zatrudniamy wykwalifikowany personel, który zapewnia ochronę osób w postaci patrolu interwencyjnego w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. 

 

Zadania patrolu interwencyjnego

Do zadań patrolu interwencyjnego należy niezwłoczne interweniowanie w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. Działania podejmowane są na podstawie informacji z systemu alarmowego lub zgłoszenia. Patrol interwencyjny ma prawo dokonać zatrzymania sprawcy naruszenia w celu niezwłocznego przekazania go Policji.

Patrol interwencyjny naszej firmy szybko dociera na miejsce, w którym doszło do bezprawnego zdarzenia i podejmuje efektywne działania w celu przywrócenia porządku. Dysponujemy wyszkolonym personelem i profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu możemy podejmować skuteczne i sprawne interwencje.