Ochrona osób

OchroniarzOchrona osób polega na podejmowaniu działań, które służą ochronie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Nasi wykwalifikowani ochroniarze podejmują skuteczne działania mające na celu zapewnienie osobistej ochrony osób prywatnych. Pracownicy zatrudnieni w naszej firmie w Jeleniej Górze prezentują wysoki poziom kultury osobistej oraz dyskrecję, dlatego ich obecność podczas wykonywania zleceń nie wpływa na swobodę klientów. W naszej codziennej pracy łączymy działania strategiczne z elastyczną postawą, która umożliwia nam szybką reakcję w obliczu zmieniających się dynamicznie warunków. 

 

Stosowanie przymusu bezpośredniego przez ochroniarza

W wyjątkowych, przewidzianych przez prawo sytuacjach kwalifikowanym pracownikom ochrony przysługuje uprawnienie do zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Działania takie mogą służyć ochronie własnej pracownika ochrony lub czynnościom zmierzającym do udaremnienia przez  ochroniarza próby ataku podjętej przez sprawcę. Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego przez ochroniarza może być także konieczne do realizacji usług ochrony mienia Sytuacje takie umożliwiają wykorzystanie przez uprawnionych pracowników agencji ochroniarskiej środków dopuszczonych przez ustawę o ochronie osób i mienia. Nasi pracownicy przechodzą okresowe kursy doskonalące umiejętności zawodowe, dlatego usługi oferowane przez naszą firmę w Jeleniej Górze prezentują najwyższy standard jakości.