Ochrona mienia

OchroniarzOchrona mienia obejmuje szereg działań, mających na celu zabezpieczenie obiektów lub terenów chronionych przed dostępem osób nieuprawnionych. Zadaniem firmy ochroniarskiej w zakresie ochrony mienia jest zapobieganiem aktom wandalizmu, włamania, kradzieży mienia, a także ochrona obiektów i terenów przed zniszczeniem, które może być spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami. W naszej firmie w Jeleniej Górze każdorazowo działamy w oparciu o starannie opracowany plan ochrony zabezpieczanego obiektu, który uwzględnia specyfikę ochranianego miejsca.

Ochrona mienia obejmuje takie działania jak m.in.: sprawowanie nadzoru przez patrole interwencyjne w trybie stałym lub doraźnym, montaż systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego, a w razie konieczności zastosowanie dopuszczonych prawem środków przymusu bezpośredniego w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko mieniu.     

 

Ochrona osób i mienia

Zapewniamy kompleksową ochronę osób i mienia. Nasza firma w Jeleniej Górze zatrudnia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zapewniających dozór bezpośredni, a także kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zajmujących się m.in. montażem wysokiej klasy systemów alarmowych oraz różnego rodzaju urządzeń, stanowiących mechaniczne środki ochrony. Oferujemy ochronę mienia wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Zajmujemy się konwojowaniem wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych. System ochrony osób i mienia dostosowujemy każdorazowo do indywidualnych potrzeb i warunków.