Ochrona imprez masowych

Impreza sportowaOchrona imprez masowych polega na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas masowych imprez artystyczno-rozrywkowych lub sportowych. Podstawowym kryterium, decydującym o masowym charakterze imprezy jest liczba uczestników wydarzenia. 
Imprezy artystyczno-rozrywkowe, które organizowane są w obiektach, nie będących budynkami lub na terenach, na których liczba miejsc udostępnionych przez organizatora imprezy wynosi co najmniej 1000 osób są wydarzeniami o charakterze masowym. 
Imprezy sportowe
 na takich terenach i obiektach o przewidzianej liczbie miejsc dla uczestników nie mniejszej niż 1000 to również imprezy masowe. 
Imprezy artystyczno-rozrywkowe, które odbywają się w halach sportowych lub w innych budynkach, w których organizator zapewnił nie mniej niż 500 miejsc zaliczane są również do imprez masowych, natomiast imprezy sportowe w halach i budynkach są wydarzeniami masowymi jeśli przewidziana przez organizatora liczba miejsc wynosi co najmniej 300. Nasza firma w Jeleniej Górze posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie imprez masowych, dlatego zapewniamy wysoki standard naszych usług. 

 

Zabezpieczanie imprez masowych podwyższonego ryzyka

Specjalizujemy się w zabezpieczaniu imprez masowych podwyższonego ryzyka. Na tego typu imprezach zachodzi wzmożona obawa pojawienia się aktów przemocy lub agresji. Jako profesjonalna firma ochroniarska posiadamy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i wyposażeni jesteśmy w niezbędne uprawnienia, które umożliwiają nam skuteczne zapewnienie porządku na imprezach. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy masowej ponosi jej organizator, dlatego warto zadbać o kompleksowe, zgodne z prawem zabezpieczenie wydarzenia i skorzystać z usług sprawdzonej firmy ochroniarskiej, jaką jest Husar w Jeleniej Górze.