Kiedy warto skorzystać z ochrony doraźnej?

Systemy alarmowe i monitoring zabezpieczają tereny lub obiekty, rejestrując zdarzenia. Już sam fakt przebywania w chronionym budynku sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Jednak co zrobić, jeśli faktycznie dojdzie do sytuacji zagrożenia? Czy firma ochroniarska może z wyprzedzeniem zaplanować doraźną pomoc w zapewnieniu spokoju?

Na czym polega ochrona doraźna?

Ustawa o ochronie osób i mienia określa, że może mieć ona formę bezpośredniej ochrony fizycznej albo zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu systemów alarmowych. Bezpośredni a ochrona może z kolei przebiegać stale lub doraźnie. Ten drugi model firmy ochroniarskie realizują poprzez natychmiastową reakcję na uruchomienie się alarmu lub wezwanie pomocy przez ochroniarza, pilnującego danego obiektu. Grupa interwencyjna, składająca się z przeszkolonych pracowników, bezzwłocznie dociera na miejsce i zabezpiecza teren. W przypadku zatrzymania osoby naruszającej ochraniane mienie, patrol przekazuje sprawcę wezwanej na miejsce policji. Przy tego typu działaniach sprawdzają się alarmy nieemitujące dźwięku, ponieważ sprawca ma wrażenie, że jest nieuchwytny i daje ochronie więcej czasu na reakcję.

Jak przebiega zaplanowana ochrona doraźna?

Ochrona doraźna ma szczególne znaczenie podczas imprez masowych, takich jak koncerty i mecze. Zgodnie z przepisami, organizator powinien zapewnić uczestnikom wydarzenia bezpieczeństwo. Najczęściej w tym celu zatrudnia firmę ochroniarską, z którą ustala datę, czas i miejsce realizacji usługi. W zależności od rozmiarów imprezy, firma wyznacza odpowiednią liczbę pracowników. Ochroniarze będący na miejscu dbają o porządek i ład, a także wcześnie zapobiegają rozwojowi sytuacji konfliktowych. Mogą też blokować wstęp osobom, które nie posiadają uprawnień do uczestnictwa.