Za co odpowiada firma sprawująca opiekę nad imprezą masową?

Do imprez masowych zaliczamy zarówno wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, jak i sportowe. Charakterystyczne jest tu, że bierze w nich udział bardzo wiele osób. Jeśli dana impreza masowa nie jest zaliczana do grupy podwyższonego ryzyka, to organizator ma obowiązek zapewnić na każde 300 osób 10 członków służb porządkowych i informacyjnych. Z kolei każde kolejne 100 wymaga zapewnienia jednej dodatkowej osoby do służb.

 

Za co dokładnie odpowiada firma zajmująca się imprezą masową?

Imprezy masowe są często wydarzeniami trudnymi logistycznie. Jeśli zatrudniamy firmę ochroniarską, powinna ona mieć doświadczenie i odpowiednich pracowników. W zakresie opieki nad takim wydarzeniem znajduje się zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, ochronę porządku publicznego, monitorowanie wszelkich niepokojących wydarzeń a także sukcesywne i skuteczne usuwanie wszelkich zagrożeń. Zapewnienie tych elementów wymaga podejmowania przez pracowników ochrony konkretnych działań, takich jak np. legitymowanie osób wchodzących na imprezę.

Zadaniem ochrony jest przywoływanie do porządku osób, które go zakłócają, a w ostateczności dla zapewnienia bezpieczeństwa innym użytkownikom mogą użyć siły fizycznej. Dopuszczalne jest m.in. zastosowanie chwytu obezwładniającego, kajdanek, czy gazu. Ma to na celu zapewnienia bezpieczeństwa w dużych skupisku ludzi, gdzie ktoś nie zachowuje się należycie.

Jak wybrać odpowiednią firmę ochroniarską?

Warto postawić na firmę, która specjalizuje się w zabezpieczaniu imprez masowych, posiada wyszkolonych pracowników, potrafi dokładnie zaplanować ochronę i dba o wymianę informacji wśród personelu. Współpraca i odpowiednia ilość ludzi będzie tu szczególnie ważna. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie i prawidłowe reakcje np. w przypadku osób agresywnych. W ten sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy będą chcieli spokojnie wziąć udział w danym wydarzeniu. Warto pamiętać, że za tę kwestię zawsze odpowiada organizator i to on musi zapewnić działanie danej firmy.