Kiedy impreza ma charakter masowy?

Impreza masowa to dokładnie sprecyzowane pojęcie co jednocześnie sprawia, że jej organizacja musi być realizowana zgodnie z ustalonymi zasadami. Jakimi dokładnie oraz co oznacza to określenie w praktyce?

Definicja imprezy o charakterze masowym

Jednym z głównych kryteriów jest liczba uczestników takiego wydarzenia i tutaj liczba ta zależy od kilku czynników. W przypadku imprez na otwartej przestrzeni będzie to co najmniej 1000 osób, natomiast w budynkach zamkniętych przynajmniej 500 osób. Istnieją też wydarzenia sportowe o podwyższonym ryzyku i w tej sytuacji będzie to co najmniej 200 osób.

Ogółem chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym lub sportowe. Wykluczone są więc imprezy m.in. w kinach, teatrach oraz domach kultury. Wykluczeń jest jednak więcej i jednym z nich są dodatkowo wydarzenia niepłatne i ogólnodostępne.

Organizacja imprez masowych

Aby móc zorganizować takie wydarzenie, niezbędne jest przede wszystkim jego zgłoszenie, a także zagwarantowanie uczestnikom bezpieczeństwa. Właśnie w tym celu wdrażana jest ochrona imprez masowych, którą zajmujemy się również w ramach prowadzonej przez nas działalności. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku zabezpieczenie przed różnego rodzaju aktami przemocy i agresji, a aby móc to zrobić, niezbędne jest oczywiście odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie.

Pozostałe obowiązki organizatora

Na organizatorze spoczywa też wiele innych obowiązków. Istotną rolę odgrywa przede wszystkim to, aby obiekt był w odpowiednim technicznie stanie, m.in. pod względem przeciwpożarowym oraz sanitarnym. Konieczne jest więc zweryfikowanie, czy budynek posiada drogi ewakuacyjne i odpowiednio wdrożone systemy przeciwpożarowe.

Jak widać, w przypadku imprez masowych znaczenie ma wiele różnych czynników. Kluczową rolę odgrywa oczywiście również ich zabezpieczenie, do czego niezbędne są odpowiednie jednostki. Taką pomoc świadczymy również w ramach realizowanej przez naszą firmę działalności. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.