Podstawowe zasady ochrony imprez masowych

Imprezy masowe odbywają się w celach rozrywkowych i uczestniczy w nich zazwyczaj bardzo dużo osób. W związku z tym niezwykle ważne staje się zapewnienie im bezpieczeństwa. W jaki sposób powinno być ono zapewnione i jakie obowiązki w tym zakresie ciążą na organizatorze? Co wpływa na to, że wybierając się na koncert, mecz czy inne wydarzenie możemy czuć się bezpieczni?

Jakie są zasady ochrony imprez o charakterze masowym?

W zakresie ochrony imprez masowych kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom samego wydarzenia, zapewnienie porządku publicznego, zabezpieczenie pod względem medycznym, a także zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów pod względem sanitarnym i przeciwpożarowym. Do zadań organizatora należy zapewnienie uczestnictwa w wydarzeniu służb informacyjnych oraz porządkowych. Co istotne ich ilość będzie ściśle zależna od tego, jak duża będzie dana impreza i ile osób będzie w niej uczestniczyć. Przy dużych imprezach jest obowiązek, aby na miejscu znajdowała się pomoc medyczna oraz higieniczno-sanitarna.

Służby porządkowe mają uprawnienia do legitymowania uczestników, mogą również przeglądać bagaże i odzież pod kątem wnoszenia na imprezę niebezpiecznych przedmiotów oraz substancji, które są niedozwolone. Ponadto mają możliwość wypraszania osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie. Ochrona ma również kompetencje do odmowy wstępu na imprezę – takie działania mają charakter prewencyjny. Nie wpuszcza się osób, które są pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, agresywnych, czy posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty.

O czym należy więc pamiętać?

Organizator imprezy masowej powinien wynająć agencję ochrony, która kompleksowo i na najwyższym poziomie zajmie się zapewnieniem podczas jej trwania bezpieczeństwa. W przypadku dużej ilości uczestników nie ma miejsca na półśrodki, gdyż odpowiedzialność będzie ogromna. Doświadczona i odpowiednio wykwalifikowana ochrona i wsparcie medyczne to podstawa przy tego rodzaju wydarzeniach.